Äta mat med lågt-GI-lågt-GI är bra för hälsan

gi-lågt

GI är en förkortning av Glykemiskt Index. GI-värdet är ett mått som anger hur maten påverkar blodsockernivån i kroppen efter man ätit den. Ett livsmedel med lågt-GI innebär att livsmedlet har liten påverkan på ditt blodsocker, när du ätit det.VAD STYR ETT GI-VÄRDE?

GI-värdet som ett livsmedel har, är den kraft maten har, att höja blodsockret. Om ett födoämne har lågt-GI, desto mindre påverkar det blodsockernivån i kroppen. 


VAD I MATEN STYR VÄRDET?

Det vi äter delas biokemiskt in i kolhydrater, fetter och proteiner. Det är kolhydraterna i maten som påverkar halten av glukos, det vill säga socker, i blodet, den som i vardagligt tal kallas för blodsockernivån. Nedbrytningen av kolhydrater börjar redan i munhålan, där saliv blandas med de komplexa kolhydraterna. 

Bukspottkörteln i magen producerar sedan ett enzym som är samma enzym som vi har i saliven, och avslutar där nedbrytning som påbörjades redan i munhålan. 

Kolhydrater kan delas in i snabba kolhydrater och långa kolhydrater. Snabba kolhydrater höjer glukosnivån i blodet snabbt, ger en så kallad ”sockerkick” och lämnar efter sig en svacka i glukosnivån efter det att det spjälkats. Snabba kolhydrater påverkar glukosnivån snabbt, och spjälkas sedan snabbt i kroppen och lämnar kroppen med en lägre blodsockernivå än innan födan intogs.

Långsamma kolhydrater tar längre tid på sig att höja glukosnivån i kroppen, höjer det sakta, håller nivån längre, och når inte lika höga nivåer som snabba kolhydrater gör. Fördelen med långa kolhydrater är att de bryts ned långsammare av kroppen, och ger ett mer stabilt värde på blodsockret. Efter det att de långsamma kolhydraterna har spjälkats sjunker glukosnivån långsamt, och faller inte under den ursprungliga nivån.

Ett lågt glykemiskt index, ett lågt-GI-värde, innebär lägre tendens till stegring av glukoshalten i blodet efter måltid, vilket är något vi alla borde eftersträva eftersom höga nivåer av blodglukos är potentiellt skadliga.

GI-LÅGT

Att äta mat med lågt-GI gör att vi låter vårt blodsockervärde hålla sig stabilt och produktionen av insulin, låg. Växlande insulinvärden är skadligt för kroppen och kan på sikt resultera i en negativt påverkad ämnesomsättning som antingen inte arbetar alls eller arbetar på maximal nivå. Kroppens sätt att hantera kraftiga svängningar av blodsockerhalten är att minska känsligheten för insulin.

En minskad insulinkänslighet ökar sötsuget, och man riskerar att äta för mycket och för ofta. Detta leder till att risken för övervikt, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar ökar nu snabbt.
Genom att äta mat med lågt-gi kan man undvika att växla kraftigt i blodsocker och insulinnivåer i kroppen.

HUR RÄKNAR MAN FRAM GI-VÄRDET?

För att räkna fram GI-värden låter man ett visst antal friska testpersoner äta en exakt uppmätt mängd av ett livsmedel, närmare bestämt ska det innehålla 50 g spjälkbara kolhydrater. Därefter mäter man testpersonernas blodsockernivå, blodets glukoshalt, flertalet gånger under de närmsta två timmarna. 

Detta värde jämförs sedan med värden testpersonerna får efter intag av samma mängd kolhydrater, fast i form av rent glukos. Dessa två testtillfällen ger ett snittvärde på hur mycket livsmedlet höjde blodsockernivån och hur länge nivån höll i sig. Testpersonernas genomsnittliga framräknade värde ligger sedan till grund för livsmedlets GI-värde.

Vill du veta vad olika livsmedel har för GI-värde kan du klicka här att titta på våra GI-tabeller.